INICI
SERVEIS I PRODUCTES
Avaluació de competències
Desenvolupament de persones
Consultoria d'Organitzacions
METODOLOGIA
EQUIP
ACTUALITAT
ARTICLES
CONTACTE
 
 
 
     
  Processos de Selecció  
     
 
 
GERÈNCIA per a l’ANC
 

L’Assemblea Nacional Catalana  és una organització popular, unitària, plural i democràtica, fundada amb la missió de recuperar la independència política de Catalunya mitjançant la constitució d’un Estat de dret, democràtic i social.

 
Missió:
 
Garantir una gestió interna efectiva, rigorosa i transparent de l’Entitat,  coordinant els equips interns, per tal de donar suport i resposta als projectes impulsats i desenvolupats per les diferents comissions, assegurant el compliment del mandat del secretariat, derivat de l’estratègia definida.
 
 
Funcions:
 
Entre les seves funcions, destaquem:
 
- Assegurar l’assoliment dels objectius, a partir de l’organització del dia a dia intern, amb el seguiment associat a través d’indicadors i aplicació de accions correctores si s’identifiquen biaixos, considerant el curt i mig termini
- Garantir una estructura organitzativa per respondre a les necessitats, tant a nivell de persones, espais, materials, processos, assignació de persones a projectes
- Comptar amb un equip intern preparat i compromès per respondre a la missió i els diferents projectes que sorgeixin
- Gestió de projectes de l’Entitat per tal d’aconseguir els objectius específics i generals del Pla estratègic, d’acord amb el temps, qualitat, recursos i costos determinats.
- Representar els interessos de l’Entitat, tant a nivell de compres, en organització, en grups d’interès, entorns externs amb qui l’Organització es relacioni i/o crei aliances.
- Vetllar pel compliment de la normativa que afecti a l’ANC: laboral, fiscal, social, RPGD, etc. amb el suport professional especialista i en coordinació amb les comissions
- Planificació financera en coordinació amb l’equip comptable
- Vetllar per una atenció correcte del soci i llurs peticions
- Assegurar un funcionament basat en el Codi ètic de l’Entitat, tant en l’equip intern com en proveïdors externs
- Altres tasques pròpies del responsable d’Administració
 
 
Formació:
 
Formació universitària superior, preferiblement de l’àmbit de l’administració, econòmic i/o dret. Possibilitat de procedència de diferents àmbits
 
 
Informàtica:
 
Nivell d’usuari/a avançat en ofimàtica.
 
 
Experiència prèvia:
 
Experiència consolidada en Desenvolupament de funcions similars
Experiència en lideratge i coordinació d’equips
 
 
Idiomes: Excel·lent nivell de català. Es valorarà domini de l’anglès 
 
 
Carnet de conduir: B1
 
 
Centre de treball: Barcelona, centre ciutat
 
Horari: Jornada completa. Es requereix flexibilitat horària
 
Tipus de relació: Contracte indefinit
 
Incorporació: Immediata
 
 
Interessats/des
 
Contactarem únicament amb les persones que s'ajustin millor al perfil. Si abans del 20/12/18 no ens hem posat en contacte amb vostè, consideri que altres candidatures s’ajusten millor al perfil sol·licitat.
 
 
 
     
     
 

 

 
     
  Accessos  
     
 
Aula Virtual
Processos de Selecció
Avaluacions
 
     
   
     
  Actualitat  
     
   
     

Avís legal/Política de privacitat